מסלול הפטר

"ביום 6.9.2015 נכנס לתוקפו תיקון מס' 47 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז- 1967 (מתן הפטר לחייב מוגבל באמצעים). תיקון זה נקבע כהוראת שעה למשך שלוש שנים עד ליום 5.9.2018.
במסגרת הוראת השעה, חייבים אשר הוכרזו כ"חייבים מוגבלים באמצעים" במערכת ההוצאה לפועל, ועומדים בתנאי הסף (המפורטים בהמשך), זכאים להגיש בקשה להפטר שמשמעותה – מחיקת חובות בהוצאה לפועל וחובות שאינם במערכת ההוצאה לפועל. ההפטר מביא למחיקת חובות, מלבד חובות שאינם ברי הפטר – מזונות, משכנתא, נזק בלתי קצוב, חוב שנוצר במרמה וקנס פלילי או מנהלי.

מטרת התיקון לחוק לסייע לחייבים מוגבלים באמצעים (מחוסרי נכסים, העומדים בצו החיוב בתשלומים) לקבל הפטר מחובותיהם, כדי לאפשר להם לשקם את חייהם ולצאת לדרך חדשה".

(מתוך אגרת מידע – מסלול הפטר מחובות ל"חייב מוגבל באמצעים" במערכת ההוצאה לפועל)

רבים שמעו על מסלול ההפטר החדש ורבים רואים בהוראות הדין החדשות כנקודת אור וכתקווה למחיקת חובותיהם.

אמנם הוראות הדין החדשות נקבעו לפרק זמן מוגבל אך אין לראות בהם כספינה אשר יש להספיק לתפוס בה מקום בטרם תעזוב את המזח מאחר ולא כל חייב מתאים למסלול זה.

הוראת השעה החדשה אכן מאפשרת לחייבים רבים אשר צברו תיקי הוצאה לפועל והוכרזו כ"חייבים מוגבלים באמצעים" לקבל הפטר מחובותיהם ולצאת לדרך חדשה.

לפיכך בהתאם להוראות הדין החדשות פועל משרדנו לבדיקת התאמת הלקוחות למסלול זה. משרדנו עורך בדיקה מקיפה בקשר עם היסטוריית החובות של הלקוח ובכפוף לבדיקה זו לקוח אשר נמצא מתאים למסלול זה יוגש על ידי משרדנו להליך ההפטר.

צור קשר


שעות:

ראשון - חמישי: 09:00 - 18:00
שישי - שבת: סגור

טלפון:

משרדים: 03-637-4411
פקס: 03-637-4412

כתובת:

רחוב בר-כוכבא 16,

בני-ברק.

צרו קשר